Info

Alle priser på nettsiden er inkl. moms med mindre annet er oppgitt. 

 

"Hvilke hastigheter gjelder for meg?"

 

 

Uten brems

Hvis tilhengeren har en aktuell totalvekt på eller over 300kg og ikke har brems så er fartsgrensen maks 60km/t i Norge.

 

 

Med brems

Tilhengere med brems har maksimalt lov å trekkes i 80km/t i Norge.

 

 

Tilhenger med aktuell totallvekt på
mindre enn 300kg

Hvis en tilhenger har en aktuell totalvekt på mindre enn 300kg er maks fartsgrense 80km/t.

Aktuell totalvekt vil si vekten på tilhengeren når den kjøres. En må da ta med egenvekten på tilhengeren, last og eventuellt utstyr. 

Endringer på fartsgrense for tilhenger

Det er et forslag oppe til høring som (hvis det blir godkjent) vil endre fartsgrensen for å trekke tilhengere uten brems med aktuell totalvekt på 300kg eller mer til 80km/t. Det vil da med andre ord bli mulig for alle med tilhenger å trekke den i 80km/t der det er tillat. 

Det er med det samme åpnet opp for en ordning kalt Tempo 100. 
Denne ordningen skal gjøre at enkelte tilhengere kan godkjennes på en trafikkstasjon for å kunne trekkes i 100km/t der hvor det er tillat. 
Hovedkravene for dette er:
Fabrikat av tilhenger kan godkjenne at den aktuelle tilhenger kan trekkes i 100km/t.
Det er mindre enn 4 år siden tilhengeren ble førstegangsregistrert eller at den har vert gjennom eu kontroll for tilhenger(må gjøres hvert andre år på lik linje med personbiler.)
Dekk er maksimalt 6 år gammle.

Det er forvente å tre i kraft første halvdel 2022

Høringsforslag

Hvor stor tilhenger har jeg lov til å trekke?

Med klasse B:
Når det gjelder hvor stor tilhenger en har lov til å trekke så kommer det ann på hvilket sertifikat en har samt hvilken bil en skal trekke med. 
En kan si det slik at hoverdregelen er at totalvekten på tilhengeren kan være opptil 750kg. Hvis bilen og tilhengerens tillate totalvekt er maks 3500kg så kan en trekke en tyngre tilhenger.
Hvis en er usikker så anbefales det og sjekke på vegvesenet sin tilhengerkalkuator.

Tilhengerkalkulator